Regelmatig spreken bedrijven en organisaties over de kosten van secretaresses. Zelf kijk ik liever naar de balans tussen de kosten en de baten. Het is vaak indirect en onopvallend, maar de managementondersteuning beïnvloedt de resultaten van de leiding en daarmee ook het behalen van de managementdoelstellingen. Secretaresses zijn dus niet alleen een kostenpost, ze leveren ook een bijdrage aan het succes van het management. Een goede secretaresse is haar salaris daarom meer dan waard.

Sparren op niveau
De trend is dat managers steeds meer inhoudelijke ondersteuning verwachten van hun secretaresse. Dit betekent dat secretaresses andere kennis en vaardigheden nodig hebben. Dat zij werkzaamheden voorbereiden op het terrein van de strategische planning, interne bedrijfsvoering en het communicatiebeleid. Dat ze signaleren op het gebied van leidinggeven en personeelsbeleid. Meedenken vanuit jarenlange ervaring is prima, maar een onderbouwd advies vanuit bedrijfs- en organisatiekundige principes is veel beter. Uiteraard staan professionele secretaresses ook stil bij de eventuele risico’s van belangrijke beslissingen en de manier waarop zaken intern gecommuniceerd worden. Hierdoor leveren zij een belangrijke en professionele bijdrage aan de besluitvormingsprocessen voor, tijdens en na de vergaderingen.

Proactief met lef
Directieleden en managers hebben een bijzondere positie in de organisatie. Het risico bestaat dat zij daardoor weinig tegengas krijgen van collega’s of deze niet serieus genoeg nemen. Goede secretaresses pakken ook hier hun rol. Discreet en met tact, geven zij feedback die het succes ten goede komt. In het werkoverleg met hun manager bespreken zij daarom niet alleen de lopende praktische zaken maar vooral ook de doelstellingen van hun leidinggevende. Welke zaken gaan goed, wat verdient bijsturing en wat zijn de hoofdpijndossiers? Een professionele secretaresse werkt samen met de manager aan de resultaten.

Financiële meerwaarde bieden
Een secretaresse met de juiste scholing kan extra waarde bieden door managementtaken uit handen te nemen. Het is daarom niet alleen slim om te investeren in een secretaresse, maar vooral ook financieel verstandig. Het uurtarief van een secretaresse is nu eenmaal lager dan dat van een manager.

Schrijf nu in voor de post-hbo leergang Bedrijfs- en organisatiekunde. De volgende groep start op 25 januari 2019. Meer informatie is te vinden op: Bedrijfs- en organisatiekunde. Met deze opleiding ontstaat een goede balans tussen de kosten en opbrengsten van een secretaresse. Zij is immers geld waard! Met deze leergang post-hbo zorg jij ook voor een goede balans tussen jouw kosten en opbrengsten als secretaresse. Je bent het waard!

’s-Hertogenbosch, november 2018
Diana Mouw-van Riel