De toekomst van het secretaressevak is op dit moment een veel besproken thema. Iedereen heeft er een mening over: de ene deskundige zegt dat de toekomst van het vak onzeker is en de andere beweert zelfs dat het secretaressevak helemaal gaat verdwijnen. Het ligt wat genuanceerder. Het secretaressevak gaat niet verdwijnen, maar juist veranderen. De vraag naar hbo-secretaresses wordt groter.

Snelle en geautomatiseerde managers
Natuurlijk zijn er snelle en geautomatiseerde managers die zelf graag hun afspraken maken, mobiel en flexibel werken met de mooiste apparatuur, vergaderen en notulen onzin vinden en het liefst werken met een digitale receptioniste. Maar mag je daarom concluderen dat deze manier van werken straks door alle managers wordt overgenomen en dat alle secretaresses overbodig worden?

Techniek versus persoon
Handige software kan steeds meer. Het werk van de secretaresse wordt er vaak gemakkelijker door. In de praktijk zie ik dat de secretaresse het verschil maakt. Outlook kan bijvoorbeeld automatisch plannen in agenda’s. Maar het is de secretaresse die ervoor zorgt dat een afspraak met een beetje goede wil, wat masseren, puzzelen, schuiven toch op korte termijn kan plaatsvinden. Kan automatisering dat volledig overnemen?

Menselijke factor
Een secretaresse zorgt niet alleen voor ondersteuning, maar juist ook voor binding. Door de veelzijdige rol van een secretaresse heeft de secretaresse ook nauw contact met medewerkers en relaties. Hierdoor prikt een secretaresse ergens snel doorheen en merkt zij (persoonlijke) zaken op die om extra aandacht/hulp vragen. De secretaresse signaleert en onderneemt daarop actie, iets wat een systeem nooit zal kunnen.

Actuele vakkennis
Het is altijd belangrijk om als secretaresse je vakkennis bij te houden. Dat is niet nieuw, daar pleit ik al jaren voor. Het vaak gebruikte beeld van de traditionele secretaresse die koffie serveert, correspondentie uittypt en afwachtend is, is niet realistisch. Tegenwoordig verwacht men een proactieve en flexibele houding van een secretaresse. Een secretaresse die 10 stappen vooruit denkt, zelf verantwoordelijkheid pakt, niet voor elk wissewasje toestemming vraagt en het allerliefst een secretaresse die werkt en denkt op hbo-niveau.

’s-Hertogenbosch, februari 2019
Diana Mouw-van Riel