Functioneringsgesprekken: de een kijkt er al reikhalzend naar uit om de stand van zaken te bespreken, terwijl de ander met knikkende knieën het gesprek ingaat. Wat een opluchting als je voor het tweede opvolgende jaar alleen maar complimenten krijgt. Niets dan lof, alles gaat perfect en vooral op deze manier doorgaan, aldus de woorden van je manager. Of je met zo’n beoordeling echt heel blij moet zijn, is nog maar de vraag. 

Ontevreden manager zwijgt
Steeds vaker horen we bij Rieel dat managers eigenlijk ontevreden zijn over hun ondersteuning, terwijl deze managers hun kritiek niet uiten naar de betreffende secretaresse. Het begint met wat kleine punten, die uitmonden in ergernissen die zelfs de werkrelatie kunnen aantasten. Al meerdere keren leidde dit uiteindelijk tot problemen en in een enkel geval zelfs tot ontslag! Misschien verbaast het je dat managers hier niet eerlijk in zijn. Zij zijn -al dan niet terecht- bang dat kritiek de goede werksfeer in de weg zal staan, voelen zich afhankelijk van de secretaresse, weten niet goed hoe ze het gesprek hierover aan moeten gaan of zijn soms gewoon wat gemakzuchtig. Het is daarom voor veel managers gemakkelijker om struisvogelpolitiek te bedrijven.

Ontdek de verbeterpunten
Wat verwacht jij van een functioneringsgesprek? Is de opluchting groter als je alleen maar complimenten krijgt? Of ben je eerlijk naar jezelf en je manager? Pak de verslagen van je oude functioneringsgesprekken er eens bij en kijk kritisch naar de inhoud. Wat lees je tussen de regels? Welke verborgen verbeterpunten ontdek je met terugwerkende kracht? En dat wat goed ging, heb je dat voordeel verder kunnen uitbouwen en hoe? Vergeet niet om ook de eventuele nieuwe taken onder de loep te nemen. Waar liggen nieuwe uitdagingen voor de toekomst en hoe kun jij jouw manager nog proactiever ondersteunen danwel ontzorgen?

Complimenten bieden niet genoeg
Natuurlijk is het beter als managers volledig eerlijk zijn over hun kritiekpunten. Maar als een ander er niet over begint, kun jij zelf alsnog verbeterpunten ter sprake brengen. Krijg jij alleen maar complimenten? Vraag dan door. Het kan niet zo zijn dat er alleen maar positieve punten te noemen zijn. Zelfs op de allerbeste secretaresse is wel wat aan te merken. Heb je flink doorgevraagd en kan je manager écht geen verbeterpunten noemen? Vraag dan om een extra uitdaging waar je je tanden in kunt zetten. Niet groeien betekent immers stilstand. En dat kan je jezelf niet permitteren.

‘s-Hertogenbosch, december 2018
Diana Mouw-van Riel