Wat zijn uw kansen op de huidige arbeidsmarkt?

Het in eigen beheer door Rieel-organisatieverbeteringen en Kiem Select ontwikkelde EVP-traject (ervaringsprofiel) voor de secretaresse/managementondersteuner. Een snelle en handige tool om te weten wat u waard bent op de huidige arbeidsmarkt.

Meten = weten!
Uw plenaire ervaringsprofiel wordt in kaart gebracht in relatie tot uw opleidingsachtergrond. Een graadmeter voor uzelf, maar ook voor uw huidige of toekomstige werkgever.

Wat houdt de meting in?

 • een intakegesprek;
 • diverse testen op het gebied van vakkennis, werkniveau en competenties;
 • doorlichting van uw cv en referenties;
 • een gesprek met een toelichting op de uitslag en een advies voor de toekomst.

Wat weet u na de meting?

 • wat uw mogelijkheden en onmogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt;
 • wat uw competenties en capaciteiten zijn;
 • op welk niveau uw huidige vakkennis ligt en waar eventueel verbeterpunten liggen;
 • welke functies op de arbeidsmarkt het best bij u passen.

Wat is het voordeel van de meetlat voor u?

 • weten waar u staat in jouw loopbaan;
 • energie om een vervolgstap te zetten;
 • motivatie om de veranderingen in het vak mee te maken en te omarmen.

Gissen = missen!
Met de Secretaressemeetlat weet u het zeker! Dit is pure winst om (onbenutte) talenten en vaardigheden in kaart te brengen. Uw kwaliteiten en capaciteiten daar in te zetten waar u wordt gewaardeerd!

Voor het maken van concrete afspraken belt u met:
Diana Mouw-van Riel van Rieel~organisatieverbeteringen (06-30 17 43 42) of
Cora Toker van Kiem Select (06-40 59 49 65).