Verbetertraject geeft antwoord

Professionele managementondersteuning bevordert het succes van uw bedrijf of instelling. Schakel Rieel in voor managementconsulting op dit gebied. Wij analyseren de situatie op de werkvloer en zetten op verzoek ook ons objectieve instrument Secretaressetest.nl in. U ontvangt een rapport met antwoorden op uw onderzoeksvragen en praktische verbetervoorstellen.

Resultaatgericht verbeteren

Rieel professionaliseert de ondersteunende processen. De taken worden sneller en beter uitgevoerd. Er heerst duidelijkheid en rust op de afdeling. De motivatie is goed en de onderlinge samenwerking verloopt soepel. Het resultaat: het management krijgt optimale ondersteuning. De volgende voorbeelden bij onze opdrachtgevers bewijzen het.

Secretariaat in de knel

Het secretariaat van een instelling kwam knel te zitten als gevolg van interne ontwikkelingen. Zo speelden er problemen in de samenwerking en aansturing. Rieel bracht de situatie in kaart, stelde orde op zaken en droeg na de interim-periode de leiding over aan een extern aangetrokken leidinggevende. Door een zorgvuldige begeleiding van deze nieuwe leidinggevende werd de ingezette koers verankerd binnen het team.

Professionaliseringslag secretaresses

Een internationaal bedrijf streefde naar professionele groei van de secretaresses naar het niveau van office assistants. Rieel kreeg een startopdracht en werd uiteindelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling en begeleiding van een grootscheeps advies- en scholingstraject. Het bedrijf profiteerde al snel van het resultaat: assistentes die hun talenten beter inzetten ten gunste van het bedrijf!

Minder kosten, meer kwaliteit

Een adviesorganisatie kampte met te veel overheadkosten. Rieel analyseerde de ondersteunende diensten en kwam met een verbeterplan. De verbetervoorstellen voerde het management zelf uit. De opdrachtgever maakte vervolgens melding van een aanzienlijke besparing op de kosten én een toename van de kwaliteit!